25 Mei was zeer goed bezocht door ruim 80 belangstellenden. De Oude Begraafplaats was, in het kader van de het landelijke initiatief Het Weekend van de Begraafplaats, op zaterdag 25 mei geopend.

Aan het eind van de Nieuwstraat in Purmerend is de Oude Begraafplaats gelegen. Er wordt op deze plek sinds 1664 begraven. Veel Purmerenders die Purmerend gemaakt hebben zoals het nu is hebben daar hun laatste rustplaats gevonden. Er wordt sinds 1960 niet meer begraven. Een groep van 11 vrijwilligers trekt zich sinds 2001 het lot aan van deze dodenakker en doen er alles aan om deze plek zolang mogelijk voor de toekomst te bewaren. Zij krijgen hierbij de steun van de Gemeente Purmerend.

De Oude Begraafplaats is op zaterdag 25 mei geopend van 10:00 tot 16:00. Op deze dag is er een kleine expositie van foto’s en ander materiaal over de begraafplaats en zijn historie. Er wordt een gratis rondleiding gegeven van 11:00 tot 12:00 en er zijn vrijwilligers aanwezig die U kunnen vertellen over hun restauratie en schilderwerk. Over veel van de graven is een verhaal te vertellen en dat doen de vrijwilligers dan ook graag.

U kunt ons natuurlijk ook steunen blijven als donateur. Donatie a.u.b. overmaken op rekening nummer: NL87 INGB 0008 0044 46 t.n.v. Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend, Standaardmolen 34 1444 GT Purmerend.

4 mei Dodenherdenking in Purmerend

Vijf jaar ellende en onderdrukking in Nederland, er is al veel over geschreven. Toch komen er steeds weer nieuwe feiten boven tafel, ook in Purmerend. Een tante van mij kwam te overlijden en bij het opruimen van haar kamer kwamen er spullen tevoorschijn die ik niet kon. Ze had een vaste gewoonte in haar toch wel turbulente leven. Haar hele leven is zij huishoudster geweest van dominee Wieringa. Deze dominee had zijn werk in de oorlogstijd in Purmerend. De geboren Groninger heb ik persoonlijk niet gekend maar als zij op vakantie gingen, vooral in de Oostbloklanden, kwam er altijd een ansichtkaart in de bus. Ze woonden heel lang in Amsterdam en op het eind van leven kwam ze in de Poelmanflat te wonen. Tijdens mijn werkzaamheden in de binnenstad zag ik iemand achter een rollator lopen. Samen met nog iemand, ik twijfelde maar zag bekendheid aan mijn tante. De stoute schoenen aangetrokken en haar aangekeken en gevraagd of zij Maartje Kramer was. Zonder iets te zeggen keek zij mij aan en begon te glimlachen. “Jantje” zei ze. Toen wist ik het zeker en vrij snel heb ik een afspraak gemaakt met haar (ze was 90 jaar oud) om wat over haar leven te horen.  Tijdens een van de avonden kwam ik dingen aan de weet die van mijn vader nooit gehoord heb. Persoonlijk kende ik dominee Wieringa niet en uit de verhalen en spullen blijkt dat deze man in de oorlog zijn steentje bijgedragen heeft. Wat er zich allemaal afgespeeld heeft weet ik niet. Wel hebben ze allebei een oorkonde gekregen omdat ze deelgenomen hadden in het verzet in Purmerend.

De dominee heeft alle gesneuvelde verzetsstrijders van Purmerend officieel herbegraven op de Nieuwe Begraafplaats. 

Het is mooi dat er veel inwoners van de stad hun ervaringen willen delen en in verhalen voor iedereen te lezen is. Het is goed om aandacht te geven aan de Dodenherdenking. Verzamelt u zich op de Kaasmarkt en loop mee in de Stille Tocht naar het monument aan de Jaagweg. Op deze plek werden
A.J.J. Breetveld uit Tiel, J.P. Schipper uit Amsterdam en K. de Graaf uit Den Haag op 15 december 1944 doodgeschoten.

18:50 Vertrek van de Stille Tocht vanaf de Kaasmarkt
19:25 Aankomst bij het verzetsmonument aan Jaagweg. Leggen van bloemen/kransen. De stoet keert terug via dezelfde route naar de Kaasmarkt.
19:50 Aankomst op de Kaasmarkt. Leggen van bloemen/kransen bij verzetsplaquette.
19:59 Trompettist blaast ‘The Last Post’
20:00 Twee minuten stilte.
20:02 Samen zingen wij “Het Wilhelmus” 1e en 6e couplet [20:05 Toespraak burgemeester Don Bijl
20:10 Toespraak voorzitter 4-mei comité, de heer Dick Blokker
20:15 Aansluitend is er een gratis toegankelijke herdenkingsbijeenkomst in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt. u kunt alles hierover vinden op http://www.4en5meipurmerend.nl

Meer kunt u vinden bij de knop Verhalen

Comments are closed.