Tutein Noltheniusplein

Pieter Marius Nolthenius

Het Tutein Noltheniusplein is een van de pleinen gebouwd rond 1958/ 1959. Burgemeester  Pieter Marius Tutein Nolthenius heeft van 1852 tot en met 1955 gediend in Purmerend. Toen zijn vrouw Johanna Koopmans  overleed, legde hij zijn functie neer. Naast Purmerend heeft hij ook 1 jaar in Haarlem en 8 jaar in Apeldoorn burgemeester geweest.

Hij werd in 1814 geboren als Pieter Marius Nolthenius, zoon van Willem Hendrik Nolthenius en Julia Tutein. Bij Koninklijk Besluit d.d. 27 juni 1856 werd de geslachtsnaam Tutein van zijn moeder toegevoegd aan zijn naam. Uiteindelijk werd hij 82 jaar oud. Van 1852 tot en met 1855 bekleedde hij deze functie. Het is mooi dat er een plein naar hem vernoemd is, een plein die vroeger doorkruist werd door een voetpad. Het speelse karakter met mooie perken zijn verdwenen. Het verdient wat dat betreft een renovatie waarbij een kunstwerk niet zal misstaan.

Studeren

Van 1844 tot 1846 studeerde hij – eveneens te Leiden – Romeins en hedendaags recht en promoveerde aldaar in 1846 op een proefschrift over het afschaffen van de doodstraf. In datzelfde jaar vestigde hij zich als advocaat te Amsterdam en was aldaar van 1849 tot 1852 plaatsvervangend kantonrechter. Daarna bekleedde hij publiek bestuurlijke functies. Van 1852 tot 1855 was hij burgemeester van Purmerend. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote legde hij zijn functie neer. In 1855 werd hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij behoorde in de volksvertegenwoordiging tot de conservatieve tegenstanders van Thorbecke. In 1858 werd hij voor één jaar burgemeester van Haarlem, maar hij bedankte omdat hij teleurgesteld was in de betrokkenheid van de Haarlemse bevolking bij de verkiezing. Vervolgens keerde hij tot 1864 terug naar de Tweede Kamer.

Tweede echtgenote

Zijn tweede echtgenote wilde graag naar de Veluwe verhuizen en van 1864 tot 1872 was hij burgemeester van Apeldoorn. In die functie maakte hij zich zorgen over de gevolgen van de armoede onder de bevolking. Hij zette de toon in de discussie rond de sociale kwestie, door het armoedeprobleem te relateren aan economische omstandigheden en een koppeling tussen lonen en prijzen te bepleiten.  Daarnaast spande hij zich in voor het onderwijs in Apeldoorn en de aansluiting van Apeldoorn op het spoorwegennet.

Tweemaal getrouwd

Tutein Nolthenius is tweemaal getrouwd geweest. In 1850 trouwde hij in Amsterdam met Johanna Koopmans en na haar overlijden in 1855 trouwde hij in 1859 te Deventer met Jeanne Fetmenger. Uit het eerste huwelijk werd een zoon (Rudolph Peter Johann Tutein Nolthenius) en uit het tweede huwelijk werden twee zonen geboren. Henri Tutein Nolthenius, een zoon uit zijn het tweede huwelijk, werd eveneens burgemeester, eerst van Vlissingen en daarna, evenals zijn vader, van Apeldoorn.

Tutein Nolthenius overleed in 1896 op 82-jarige leeftijd. Hij werd begraven op de Oude Begraafplaats aan de Loolaan in Apeldoorn. Op 18 december 1953 werd hij herbegraven op de Nieuwe Begraafplaats aan de Soerenseweg aldaar. De Oude Begraafplaats werd in de jaren zestig van de twintigste eeuw geruimd. Op de plaats van de begraafplaats is Schouwburg Orpheus gebouwd. Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de Orde van de Eikenkroon en drager van het Metalen Kruis.

Het Tutein Noltheniusplein

Het Tutein Noltheniusplein is een van de pleinen gebouwd rond 1958/ 1959 in de Overwhere, met een plantsoen. Burgemeester Pieter Marius Tutein Nolthenius heeft van 1852 tot en met 1855 gediend in Purmerend. Toen zijn vrouw Johanna Koopmans  overleed, legde hij zijn functie neer. Naast Purmerend heeft hij ook 1 jaar in Haarlem en 8 jaar in Apeldoorn burgemeester geweest.

Hij werd in 1814 geboren als Pieter Marius Nolthenius, zoon van Willem Hendrik Nolthenius en Julia Tutein. Bij Koninklijk Besluit d.d. 27 juni 1856 werd de geslachtsnaam Tutein van zijn moeder toegevoegd aan zijn naam. Uiteindelijk werd hij 82 jaar oud. Van 1852 tot en met 1855 bekleedde hij deze functie. Het is mooi dat er een plein naar hem vernoemd is, een plein met  mooie rozenperken. Iets waar men nog steeds vol trots over spreekt. Het speelse karakter met mooie perken zijn verdwenen. Het verdient wat dat betreft een renovatie waarbij een kunstwerk niet zal misstaan. Ik wordt vrolijk van kleuren in het groen als ik er naar kijk.

Rozenperken terug op het plein

Het Tutein Noltheniusplein werd aangelegd rond 1958/ 1959, inclusief  een mooi plantsoen met rozenperken. Het plein is vernoemd naar burgemeester Pieter Marius Tutein Nolthenius, die, een eeuw daarvoor, van 1852 tot en met 1855 diende in Purmerend. Ook was hij één jaar in Haarlem en acht jaar in Apeldoorn burgemeester.

Hij werd in 1814 geboren als zoon van Willem Hendrik Nolthenius en Julia Tutein. Bij Koninklijk Besluit d.d. 27 juni 1856 werd de geslachtsnaam Tutein van zijn moeder toegevoegd aan zijn naam.

Het is mooi dat er een plein naar hem is vernoemd, maar helaas zijn in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, vanwege bezuinigingen,  de prachtige rozenperken verdwenen. Jammer, want ik word altijd vrolijk van kleuren in het groen. Het plein verdient wat mij betreft een renovatie, waarbij ook een kunstwerk niet zal misstaan. Er zal het komend jaar veel gebeuren in deze buurt vanwege aanleg stadsverwarming en renovatie van de omgeving. Het biedt de mogelijkheid om het plein te verbeteren.