Wed. G. Oud Pz & Co. Purmerend

oud boekje wijnoud boekje wijn 11

Een mooi boekje over de historie van Oud wijnkopers uit 1977 vertelt het verhaal van 100 jaar geschiedenis. Het Purmerendse deel beschrijf ik hier.

1 mei 1877 begon Gerrit Oud Pz. zijn handel in wijnen, likeuren en gedistilleerd. Zo staat het in de Purmerender Courant te lezen. De 23ste jaargang in de editie van zondag 6 mei. In de eerste jaren vond voornamelijk toelevering aan de bewoners van de stad Purmerend en de directe omgeving.
Naast de verkoop van buitenlandse wijnen, kwam de heer Oud al gauw met een eigen product op de markt, dat bij het geachte publiek, zeer populair werd: Kinawijn. Een aperitief Oud’s speciaal Kinawijn.
oud boekje wijn 2 - Copy

Vooral in de 20er jaren van de 20ste eeuw was het in Noord en Zuid Holland een zeer bekend artikel. Er werd veel reclame voor gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat de Kinawijn een van de eerste merkartikelen van Oud wijnkopers was. Zelf maalde men de kinabast en liet dat maaisel trekken op volle basiswijnen, zoals de Malaga. Ook in Nederlands-Indie werd menige fles van deze kruidige volle wijn geleegd.

oud boekje wijn 12Het bedrijf werd beroemd om haar mooie advertenties, niet alleen in detijdschriften en kranten, maar ook aan gevels van panden in vele steden.

Een ander product was Ouds advocaat. Zeer geliefd in Engeland en haar koloniën. In een brochure van 1927 die voor de Engelstalige markt bestemd was, staat een foto waar de advocaat gemaakt werd. Ook is er een “hennery” te zien waarin de kippen de basis voor de advocaat legden.
Als de heer Oud in 1890 gestorven is, worden de zaken waargenomen door zijn broer H. C. Oud. Tot 1896. Dan vormen beide zoons van G. Oud, Piet en Kassen, de directie. Ze zetten het bedrijf in 1924 om in een Commanditaire Vennootschap. De zaken breidden zich steeds verder uit. Piet en Kassen openen eigen vestigingen in Amsterdam, Rotterdam Den Haag en Utrecht. En ze stichten twee handelsbedrijven in Ned. Indië: in Soerabaje en Semarang. oud purmerend wijn

Als je deze advertentie ziet, krijg je al dorst.

In 1927 wordt de zoon van Kassen , de heer D.G. Oud in de leiding van het bedrijf opgenomen. En dan is er sprake van een volwassen, florerende onderneming. Zo florerend, dat de onderneming door de gemeente Purmerend over het jaar 1928 voor een bedrag van f 11000.00 aan stedelijke belasting wordt aangeslagen. In die tijd gold een ver doorgevoerde progressieve belasting. Een conflict met de gemeente kon niet uitblijven. Oud was n.l. het hoogst aangeslagen bedrijf in Purmerend. Ondanks de economische belangrijkheid van het bedrijf voor de stad, willen B&W geen water bij de wijn doen.
En als het bedrijf besluit tot verplaatsing door de directie genomen is, schrijft de Purmerender Courant ditmaal in de editie van 10 maart 1928 …..”Wij achten het vertrek der firma een niet te herstellen verlies voor onze gemeente. Het rommelt in de Purmerender Raad. Maar burgemeester en Wethouder s blijven bij hun standpunt en de firma Oud verhuist. Naar Haarlem. Het nieuwe adres is dan: Spaarndamscheweg 414.
Het bedrijf had een ongekende populariteit en heeft een belangrijke stap gemaakt naar Haarlem. Voor Purmerend was het een strop die niet goed ingeschat werd en menig personeelslid werkloos maakte.

oud5De productie van Oud wijnkopers lag op straat. Vanuit een beurtschip werd de lading aan wal gezet en moest daarna naar binnen op de Slotterburgwal, nu Gedempte Singel.

De firma Oud had een winkel in de Peperstraat en een overslag aan de Slotterburgwal.