Purmerend 600 jaar

006-1-Pend-stadsrecht-zegel
Deze afbeelding is van het Waterlands Archief.

Een kleine omschrijving van de festiviteiten omtrend ‘Purmerend 600 jaar’, oftewel net 600-jarig bestaan van Purmerend.

Willem Eggert, koopman,bankier van Amsterdam zorgde voor Purmerend dat zij stadsrechten kreeg.

Hij legde in 1410 de grondslag voor de ontwikkeling van de stad. De graaf verhief Willem Eggert op 4 november 1410 tot Heer van Purmerend. Hij verleende hem het recht hier een slot te bouwen, slot Purmersteijn, waar hij in 1414 ook ging wonen. Nadat hij in 1410 eigenaar werd van de Purmer heerlijkheid,

“dede hij ineen vergaderen alle die lantluijden die wijt en verre saten in ’t land van Purmerlant, bij t water geheten die Weer; ende dede daer timmeren een starck casteel ende een kleijn stedeken”

Purmerend dus.

Steeds was Eggert bezig zijn bezittingen en invloed in de regio verder uit te bouwen. Het was Willem Eggert die het dorp Purmerend uitbouwde tot een stadje. Belangrijk was vooral het door Willem I verleende privilege, dat inwoners geen tol hoefden te betalen in Holland en Zeeland. Hierdoor hadden Purmerendse schippers een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van andere dorpen die wel tol moesten betalen. Het vormde de basis voor de snelle opbloei van de stedelijke handel en scheepvaart in de 15e eeuw. Als schepen van Amsterdam woonde Willem Eggert in 1381 in Amsterdam.

slotpurmerstein3
Het Slot te Purmerent

Hij was eigenaar van een groot huis met boomgaard en erven tot aan de dam. Een groot deel van zijn grond stond hij later af voor de bouw van de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarvan hij ook voor een deel de bouw bekostigde. Na zijn dood (15 juli 1417) werd hij in deze kerk begraven.

reunie
Koemarkt tijdens de viering van Purmerend 600 jaar

2010 was het 600 jaar geleden dat Willem Eggert het privilege gaf aan Purmerend en daarmee de 7e stad van het Hollands Noorderkwartier. Het werd een groot feest die met verschillende activiteiten, het hele jaar door, gevierd werd. De reünie georganiseerd door de Vereniging Historisch Purmerend werd een groot succes. Purmerenders vanuit de hele wereld namen de moeite om een bezoek te brengen in de tent op de net nieuw aangelegde Koemarkt. Supermooi weer en ontmoetingen van Purmerenders die elkaar soms wel 60 jaar niet gezien hebben.