Jaapie Kelder

Jaapie Kelder, het wonder van Purmerend.

Inmiddels meer dan honderd jaar geleden geboren, maar er wordt nog regelmatig over hem gesproken.  Vooral op het historisch vlak komt de naam Jaapie Kelder steeds weer tevoorschijn. Wat is zo bijzonder aan deze man. Het respect voor deze man lijkt steeds meer te worden.

Hij werd als virtuoos betiteld, een man die geen noot kan lezen. Niettemin kon hij alles spelen wat hij op zijn pad tegenkwam.

japiekelder

Menig publiek kon hij met zijn Mook  plezieren en kon op die wijze zijn geld verdienen.

Jaapie Kelder werd op 11 juni 1872 geboren als Jacob Kelder. Zijn bijnaam kreeg hij naar zijn moeder, Schele Riek.

De Harmonieclub werd opgericht op 6 november 1912. Als leider  van de Eerste Purmerender  Accordeon bespelers  “Kunst naar Kracht”  oefende zij  vaak. Wat opviel was, dat geen van de leden een noot kon lezen.  Jaapie zelf ook niet. De gave die hij wel bezat, gebruikte hij maar al te goed. Wanneer er ergens een muziekstuk gespeeld werd, kon hij door te luisteren vrijwel meteen het stuk naspelen.  Dat stuk speelde hij tijdens een repetitie   van “Kunst naar Kracht” daarmee oefende de leden net zo lang  tot ze allen het stuk beheerste. Ze gaven vele uitvoeringen in de omliggende dorpen.

Jaapie wist vele concoursen te winnen en liet zich trots fotograveren met zijn medailles

Er waren in het begin van de 20ste eeuw verschillende muziekverenigingen in Purmerend.  “Kunst naar Kracht” heeft niet lang bestaan , ongeveer vier jaar. De oprichtingsdatum was 6 november 1912. Optreden deden ze in de regio. Jaapie zelf trad op bij concoursen en heeft daar menig medaille behaald. Deze zouden thans in het Purmerends Museum moeten zijn.

Jaapie Kelder  was behoorlijk populair en als entertainer op straat is hij op menig ansichtkaart te bewonderen.   Hij was altijd op straat te vinden, ging langs de huizen om zo een centje te verdienen. Hij ging ook altijd mee met de “Nieuwediep” en de “Eensgezindheid” om daar muziek te spelen. De boot lag in de sluis en Jaapie stapte daar op om naar Alkmaar te reizen. De passagiers vonden het een genot om naar zijn muziek te luisteren.

 

jkelder2

De bekende harmonicavirtuoos overleed plotseling. Hij werd levenloos gevonden door de buren in zijn woning. Op 1 november 1917 stierf hij op 45 jarige leeftijd. Aan zijn muzikale creativiteit kwam daarmee een einde.

Iedere stad of dorp heeft zijn of haar bijzondere types. Vaak worden deze op ansichtkaarten getoond. Het kan zijn dat ze ergens heel goed in zijn of ernstige gebreken vertonen. Ze leefden vaak op straat of verdiende op deze manier een centje om te leven. Ik kan mij herinneren dat je Heintje Davids had in begin 1960. Zij was een opvallend figuur in de stad.