Cavaljéplein burgemeester Cavaljé en de gevangenis


Burgemeester Cavaljé
staat links op de foto. Een belangrijke delegatie va Purmerend staan te poseren op een nog onbekende plek in Purmerend.
 
De volledige naam van de burgemeester is Frans Christiaan Abraham Herman Luciën Cavaljé en hij is geboren op 6 april 1864 in Semarang, Ned. Ind. en overleden op 6 oktober 1939.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in zijn ambstperiode is de overstroming die Waterland trof in januari 1916. Het werd een probleem om de veiligheid van de bewoners van de stad te waarborgen. Er moesten vele maatregelen genomen worden voor de inwoners. Er waren toch veel mensen die andere mogelijkheden zagen om zich te verrijken. Veel bewoners zaten in de ellende en armoede en moeste beschermd worden.
Koningin Wilhelmina kwam op bezoek in Purmerend. Burgemeester Cavaljé staat net achter de koningin en heft zijn hoge hoed.
 V.l.n.r. B.Wiebols, mr. Bijl de Vroe, H. Gediking, de heer Smelik, burgemeester F.C.A.J.L. Cavaljé, Ph. Sigling, de heer V. Ohmstede en F. Middelhof f.
Op initiatief van F.C.A.H.L. Cavaljé kwam een centrale commissie tot stand, welke comité in samenwerking met den Raad veel van den algemenen nood gelenigd heeft. Bovendien werden zes sub commissies in het leven geroepen, die ieder een special onderdeel van de hulpverlening voor hun rekening namen.De afdeling Purmerend van het watersnood-comité “Waterland” uit 1916. Naast deze hoofdcommissie werkten diverse sub-commissies, onder andere voor de voeding,  Rode Kruis, het drinkwater en voor de veiligheid van de mens. Ook majoor Goffin van der Star, tot erelid der centrale commissie benoemd, zegde zijn volle medewerking toe. Naast deze commissie noemen we nog de interne hulpverleening der diverse kerkgenootschappen, terwijl het Rode Kruis op velerlei terrein verdienstelijk werk verrichtte. Waarlijk, veel is er in deze moeilijke dagen voor de geteisterde stad gedaan. Hulp, die ten zeerste werd gewaardeerd en dankbaar aanvaard. Natuurlijk trok de overstrooming allerweg de aandacht. In woord en beeld werd belangstelling gewekt voor de verschrikkelijke verwoesting, die in weinige uren zoo snel om zich heen greep. Men behoeft de couranten en geïllustreerde bladen uit die dagen slechts na te slaan, om zich van de waarheid hiervan te overtuigen.
De Overwhere Zuid in aanbouw in 1958. De noodwinkels waren noodzakelijk want het Wormerplein was nog niet klaar.