necker poortDe Nekkerpoort was ongeveer, waar de sluis over het Noord Hollands Kanaal ligt. Je kon daar via Neck naar Jisp en de Zaanstreek. Maar ook was het de verbinding naar het Kennemerland.