De Hoornsche Poort was een belangrijke route door Waterland. Je kon voor de drooglegging van de Beemster en de Purmer alleen langs Purmerend, waarvoor tolgeld betaald moest worden. Amsterdam en Hoorn waren belangrijke handelssteden die allebei gebruik maakten van de Zuiderzee. De Amsterdamsche Poort en de Hoornsche Poort waren in die tijd de drukste routes door Purmerend.