Oude Begraafplaats

 

Adopteer het graf van een bekende Purmerender

Op de oude begraafplaats aan het eind van de Nieuwstraat liggen veel Purmerenders van naam begraven. De voorouders van onze huidige stadsgenoten, hebben hier hun laatste rustplaats gevonden. Door de Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend het initiatief gestart om een graf op dit bijna 350 jaar oude monument te kunnen adopteren.

Als donateur van de Stichting Behoud en herstel Oude begraafplaats Purmerend (SBOP) kunt U een graf een graf adopteren. U verbindt zich op deze manier aan (het graf van) een bekende Purmerender of aan het graf van een van uw eigen voorouders.

Voor € 25 per jaar wordt u donateur en mag u een graf selecteren voor “adoptie”. Voor dat bedrag:

·         bent u voor een jaar donateur van onze stichting;

·         wordt er door de vrijwilligers van de stichting extra onderhoud aan het graf uitgevoerd;

·         krijgt u informatie over de personen die er in liggen (indien beschikbaar);

·         wordt op de website u naam genoemd bij het graf (indien u dat wenst);

·         wordt u periodiek via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten op de begraafplaats en de stichting.

Voor het onderhoud van het graf zijn er geen extra kosten voor u aan verbonden. De kosten die gemaakt moeten worden voor het onderhoud komen voor rekening van de stichting.

Er zijn nog graven van bekende Purmerenders beschikbaar voor adoptie.

Wilt U meer weten over het adopteren van het  graf van een bekende oud Purmerender, neem dan contact op met Jan Kramer op 0299-432667 of Alex Vallentgoed op 0299-414450

Mailen kan ook naar info@oudebegraafplaatspurmerend.nl

Ook kunt u bij hen terecht voor meer informatie over de Oude Begraafplaats en de stichting          www.oudebegraafplaatspurmerend.nl

Cornelis de Jong mag trots zijn op het graf na meer dan 100 jaar. Het graf is op de foto nog in oude staat, maar is in 2019 helemaal gerestaureerd en weer voorzien van kettingen. De vrijwilligers hebben het schilderwerk weer terug gebracht zodat ze weer in orginele staat verkeerd.

Ontwikkelingen op de Oude Begraafplaats aan de Nieuwstraat.

Nog 15 graven te gaan dan zijn we op het A-veld en het B-veld klaar met het restaureren van de graven. In het voorjaar gaan we starten met het onderhoud van de graven. Ook gaan we nog vele graven schoonmaken en een aantal graven de letters opschilderen. Er zijn al een aantal graven gedaan voor Openmonumentendag 2013. Het resultaat kunt u zien op het A-veld langs het achterpad.

IMG_6725

Paula aan het werk bij het graf van Doncan

Rondleiding op de Oude Begraafplaats
wopketadema
Wopke Tadema uitvinder van de ijskast maar ook uitbater van het Rotterdams Bierhuis/De Bontekoe.

Wopke Tadema Wie kent niet de Bontekoe van de Koemarkt, een van Nederlands beste cafés. Als Rotterdamsch Biercafe is hij gestart aan het eind van de 19e eeuw. Vooral was hij ook bekend als uitvinder van de ijskast. Deze was gelegen aan de Purmerweg.  De oprichter hiervan heeft hier zijn laatste rustplaats gevonden.

pietjonker2
Zo was het.               Uiteraard kunnen we  heel veel zelf uitvoeren. Bijna alle graven worden door de stichting in monumentale conditie gebracht. 

 

 

 

pietjonker
Zo is het geworden.