Oude Begraafplaats

Adopteer het graf van een bekende Purmerender

Op de oude begraafplaats aan het eind van de Nieuwstraat liggen veel oud Purmerenders van naam begraven. Ook minder bekende Purmerenders, de voorouders van onze huidige stadsgenoten, hebben hier hun laatste rustplaats gevonden. Recentelijk is door de Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend het initiatief gestart om een graf op dit bijna 350 jaar oude monument te kunnen adopteren.

Als donateurs van de Stichting Behoud en herstel Oude begraafplaats Purmerend (SBOP) kunt U een graf een graf adopteren. U verbindt zich op deze manier aan (het graf van) een bekende Purmerender of aan het graf van een van uw eigen voorouders.

Voor € 25 per jaar wordt u donateur en mag u een graf selecteren voor “adoptie”. Voor dat bedrag:

·         bent u voor een jaar donateur van onze stichting;

·         wordt er door de vrijwilligers van de stichting extra onderhoud aan het graf uitgevoerd;

·         krijgt u informatie over de personen die er in liggen (indien beschikbaar);

·         wordt op de website u naam genoemd bij het graf (indien u dat wenst);

·         wordt u periodiek via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten op de begraafplaats en de stichting.

Voor het onderhoud van het graf zijn er geen extra kosten voor u aan verbonden. De kosten die gemaakt moeten worden voor het onderhoud komen voor rekening van de stichting.

Er zijn nog graven van bekende Purmerenders beschikbaar voor adoptie.

Wilt U meer weten over het adopteren van het  graf van een bekende oud Purmerender, neem dan contact op met

Jan Kramer 0299-432667 of Alex Vallentgoed 0299-414450

 

Mailen kan ook naar info@oudebegraafplaatspurmerend.nl

Ook kunt u bij hen terecht voor meer informatie over de Oude Begraafplaats en de stichting

www.oudebegraafplaatspurmerend.nl

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen op de Oude Begraafplaats aan de Nieuwstraat.

Nog 15 graven te gaan dan zijn we op het A-veld en het B-veld klaar met het restaureren van de graven. In het voorjaar gaan we starten met het onderhoud van de graven. Ook gaan we nog vele graven schoonmaken en een aantal graven de letters opschilderen. Er zijn al een aantal graven gedaan voor Openmonumentendag 2013. Het resultaat kunt u zien op het A-veld langs het achterpad.

Een van de vrijwilligers is hier bezig met een ijzeren geduld de bijzondere letters te schilderen.

IMG_6725

 

 

 

 

 

Rondleidingen

Rondleiding op de Oude Begraafplaats

 

wopketadema

Wopke Tadema uitvinder van de ijskast maar ook uitbater van het Rotterdams Bierhuis/De Bontekoe.

 

Wopke Tadema

Wie kent niet de Bontekoe van de Koemarkt, een van Nederlands beste cafés. Als Rotterdamsch Biercafe is hij gestart aan het eind van de 19e eeuw. Vooral was hij ook bekend als uitvinder van de ijskast. Deze was gelegen aan de Purmerweg.  De oprichter hiervan heeft hier zijn laatste rustplaats gevonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

restgraf

Restaureren van een dubbelgraf.

Begraafplaatsservice Vreeker is professioneel bezig met het herstel van een aantal graven. Wat we niet zelf kunnen doen wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd  bedrijf.

 

 

 

pietjonker2

Zo was het

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard kunnen we heel veel zelf uitvoeren.

pietjonker

Zo is het geworden.