Feesten

1410   1484    1910    1934          1960    1984      2010

Deze jaren zijn verbonden met een historische gebeurtenis of een gedenkjaar van een gebeurtenis.

 

1410

Het ontstaan van de stad Purmerend is verbonden de centrale ligging tussen de drie meren, Beemster, Purmer en de Wormer. Willem Eggert, Amsterdammer was koopman, geldschieter en vertrouweling van graaf Willem VI. 1410 was het jaar dat Purmerend bekendheid kreeg. WILLEM EGGERT werd heer van Purmerend. De graaf verhief Willem Eggert op 4 november 1410 tot Heer van Purmerend. Hij verleende hem het recht hier een slot te bouwen, slot Purmersteijn, waar hij in 1414 ook ging wonen. Nadat hij in 1410 eigenaar werd van de Purmer heerlijkheid, ” dede hij ineen vergaderen alle die lantluijden die wijt en verre saten in ’t land van Purmerlant, bij t water geheten die Weer; ende dede daer timmeren een starck casteel ende een kleijn stedeken,”. Men twijfelt of Purmerend ook daadwerkelijk stadsrechten kreeg in dat jaar, wel is bekend dat er in dat jaar, 1410, zeer belangrijke besluiten genomen zijn. Vandaar dat de Purmerenders het jaar 1410 als een feestjaar beschouwen en dit bij gelegenheden vieren.

Drie van de vele foto’s kunt u bekijken

1960 feesten - Copy (3) 1960 feesten

 

1960 feesten - Copy (2)

1916 en 1940/1945

Watersnood en oorlog brachten Purmerend veel ellende. Samenwerking en optimisme zorgden ervoor dat velen de schouders eronder zette en Purmerend herstelde van de ellende. Veel is er over geschreven toch blijft het de gemoederen bezighouden. We zijn nog steeds de dijken aan het versterken, waterberging vergroten en aandacht geven. Ook de oorlog wordt niet vergeten, om ons heen gebeurt er van alles. over de hele wereld zijn er nog steeds conflicten die uitgevochten worden. Soldaten uit ons land worden er heen gestuurd. Niet allemaal komen ze levend terug. Daarom is het belangrijk om het jaarlijks te gedenken. Over de 2e wereldoorlog en de watersnoodramp van 1916 kunt u op de beginpagina de knoppen aanklikken.

1916

purmerend watersnood 1916 serie 2 (2)

1945

wo2

2010

Purmerend 600 jaar Het begin van het jaar werd in de vrieskou een groots concert gegeven door diverse Purmerendse en naburige artiesten op de Koemarkt.

 

koemarkt600 7

1934

slotplein purmerstein 1934