Tutein Noltheniusplein

Pieter Marius Nolthenius

Het Tutein Noltheniusplein is een van de pleinen gebouwd rond 1958/ 1959. Burgemeester  Pieter Marius Tutein Nolthenius heeft van 1852 tot en met 1855 gediend in Purmerend. Toen zijn vrouw Johanna Koopmans  overleed, legde hij zijn functie neer. Naast Purmerend heeft hij ook 1 jaar in Haarlem en 8 jaar in Apeldoorn burgemeester geweest.

Hij werd in 1814 geboren als Pieter Marius Nolthenius, zoon van Willem Hendrik Nolthenius en Julia Tutein. Bij Koninklijk Besluit d.d. 27 juni 1856 werd de geslachtsnaam Tutein van zijn moeder toegevoegd aan zijn naam. Uiteindelijk werd hij 82 jaar oud. Van 1852 tot en met 1855 bekleedde hij deze functie. Het is mooi dat er een plein naar hem vernoemd is, een plein die vroeger doorkruist werd door een voetpad. Het speelse karakter met mooie perken zijn verdwenen. Het verdient wat dat betreft een renovatie waarbij een kunstwerk niet zal misstaan.

Van 1844 tot 1846 studeerde hij – eveneens te Leiden – Romeins en hedendaags recht en promoveerde aldaar in 1846 op een proefschrift over het afschaffen van de doodstraf. In datzelfde jaar vestigde hij zich als advocaat te Amsterdam en was aldaar van 1849 tot 1852 plaatsvervangend kantonrechter. Daarna bekleedde hij publiek bestuurlijke functies. Van 1852 tot 1855 was hij burgemeester van Purmerend. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote legde hij zijn functie neer. In 1855 werd hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij behoorde in de volksvertegenwoordiging tot de conservatieve tegenstanders van Thorbecke. In 1858 werd hij voor één jaar burgemeester van Haarlem, maar hij bedankte omdat hij teleurgesteld was in de betrokkenheid van de Haarlemse bevolking bij de verkiezing. Vervolgens keerde hij tot 1864 terug naar de Tweede Kamer.

Zijn tweede echtgenote wilde graag naar de Veluwe verhuizen en van 1864 tot 1872 was hij burgemeester van Apeldoorn. In die functie maakte hij zich zorgen over de gevolgen van de armoede onder de bevolking. Hij zette de toon in de discussie rond de sociale kwestie, door het armoedeprobleem te relateren aan economische omstandigheden en een koppeling tussen lonen en prijzen te bepleiten.  Daarnaast spande hij zich in voor het onderwijs in Apeldoorn en de aansluiting van Apeldoorn op het spoorwegennet.

Tutein Nolthenius is tweemaal getrouwd geweest. In 1850 trouwde hij in Amsterdam met Johanna Koopmans en na haar overlijden in 1855 trouwde hij in 1859 te Deventer met Jeanne Fetmenger. Uit het eerste huwelijk werd een zoon (Rudolph Peter Johann Tutein Nolthenius) en uit het tweede huwelijk werden twee zonen geboren. Henri Tutein Nolthenius, een zoon uit zijn het tweede huwelijk, werd eveneens burgemeester, eerst van Vlissingen en daarna, evenals zijn vader, van Apeldoorn.

Tutein Nolthenius overleed in 1896 op 82-jarige leeftijd. Hij werd begraven op de Oude Begraafplaats aan de Loolaan in Apeldoorn. Op 18 december 1953 werd hij herbegraven op de Nieuwe Begraafplaats aan de Soerenseweg aldaar. De Oude Begraafplaats werd in de jaren zestig van de twintigste eeuw geruimd. Op de plaats van de begraafplaats is Schouwburg Orpheus gebouwd. Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de Orde van de Eikenkroon en drager van het Metalen Kruis.

Het Tutein Noltheniusplein

is een van de pleinen gebouwd rond 1958/ 1959, met een plantsoen. Burgemeester  Pieter Marius Tutein Nolthenius heeft van 1852 tot en met 1855 gediend in Purmerend. Toen zijn vrouw Johanna Koopmans  overleed, legde hij zijn functie neer. Naast Purmerend heeft hij ook 1 jaar in Haarlem en 8 jaar in Apeldoorn burgemeester geweest.

Hij werd in 1814 geboren als Pieter Marius Nolthenius, zoon van Willem Hendrik Nolthenius en Julia Tutein. Bij Koninklijk Besluit d.d. 27 juni 1856 werd de geslachtsnaam Tutein van zijn moeder toegevoegd aan zijn naam. Uiteindelijk werd hij 82 jaar oud. Van 1852 tot en met 1855 bekleedde hij deze functie. Het is mooi dat er een plein naar hem vernoemd is, een plein met  mooie rozenperken. Iets waar men nog steeds vol trots over spreekt. Het speelse karakter met mooie perken zijn verdwenen. Het verdient wat dat betreft een renovatie waarbij een kunstwerk niet zal misstaan. Ik wordt vrolijk van kleuren in het groen als ik er naar kijk.

Jan Kramer

Rozenperken terug op het plein

Het Tutein Noltheniusplein werd aangelegd rond 1958/ 1959, inclusief  een mooi plantsoen met rozenperken. Het plein is vernoemd naar burgemeester  Pieter Marius Tutein Nolthenius , die, een eeuw daarvoor, van 1852 tot en met 1855 diende in Purmerend. Ook was hij één jaar in Haarlem en acht jaar in Apeldoorn burgemeester.

Hij werd in 1814 geboren als zoon van Willem Hendrik Nolthenius en Julia Tutein. Bij Koninklijk Besluit d.d. 27 juni 1856 werd de geslachtsnaam Tutein van zijn moeder toegevoegd aan zijn naam.

Het is mooi dat er een plein naar hem is vernoemd, maar helaas zijn in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, vanwege bezuinigingen,  de prachtige rozenperken verdwenen. Jammer, want ik word altijd vrolijk van kleuren in het groen. Het plein verdient wat mij betreft een renovatie, waarbij ook een kunstwerk niet zal misstaan. Er zal het komend jaar veel gebeuren in deze buurt vanwege aanleg stadsverwarming en renovatie van de omgeving. Het biedt de mogelijkheid om het plein te verbeteren.

Purmerend

Steenwerpen

 

Traditie in Purmerend was vroeger het steenwerpen. Voor de ouderen van Purmerend was dit een gezellig vermaak. Ik kan mij herinneren dat er bij de Oude Sluis aan de kanaalkant dit spelletje fanatiek gespeeld werd. Hier speelde men ook vermoedelijk ergens bij de Plantsoenstraat.

 

Haring happen of een Bokking eten.

 

Een bekende haringkar stond bij de NuKahal tijdens de veemarkt. Naast boeren en handelaren trok de veemarkt heel veel bezoekers uit andere steden. De kraam trok veel visetende klanten. Nog niet zo lang geleden hield de veemarkt op in het Centrum, daarna ging de NuKahal ten prooi aan de slopershamer. Daarmee was ook de haringkraam aan zijn laatste dagen bezig.

 

Het zwembadbruggetje

 

In 1955 werd en mooi openluchtzwembad gebouwd in de Beemster. De reden waarom het zwembad daar gebouwd werd , is mij niet duidelijk. Purmerend begon uit te breiden en het zwembad lag niet echt centraal voor de stad. Wel voor de regio, niettemin was de plek voor Purmerend niet handig. In 1957 begon men noordelijk uit te breiden en lag het zwembad hemelsbreed een paar honderd meter verwijderd van de Overwhere. Men moest bijna vijf kilometer lopen om het zwembad te bereiken. In 1961 werd een verbinding aangelegd bij de afrit naar het Noorderpad. Een fiets/loopbrug werd een veel kortere verbinding naar het zwembad.

 

De Bom

 

In de 2e Werledoorlog sloegen 2 bommen in de grond met grote gevolgen voor de omgeving. 1 bom is teruggevonden, de ander is ergens naar de Where weggeslagen.

In 2006 Kwam de herinnering aan de oorlog weer terug. Een enorme operatie werd er georganiseerd om een bom te ontmantelen bij de voormalige spoorwegovergang aan de Purmerweg. In 1941 sloeg een bom een gat in de straat die ondanks dat deze niet ontplofte, heel veel schade veroorzaakte aan de directe omgeving. Vele waren getuige van de inslag en vertelde dat ook. Mijn familie woonde ook in de kleine huisje langs de Purmerweg naast Tadema de ijskastenfabriek.

Precies in de bocht ongeveer een meter in het wegdek lag de bom ongeveer 7 meter diep. Niet ontploft maar toch een hoop schade aan de huizen aan de Purmerweg.

Een uitgebreid verslag is elders op de website te vinden. Gebeurtenissen/ 2e wereldoorlog

 

De  Koemarkt

 

De veemarkt is niet meer op de Koemarkt, niettemin blijft ze voor veel mensen een dierbare herinnering. De veemarkt had vele tradities. Een van deze gebeurde als een handelaar in vee was overleden die handel dreef op de dinsdagochtend op de veemarkt. Aan de stangen van de veemarkt hingen bordjes met de naam van de veehandelaren. Nu hangen ze er nog alleen met de namen van de cafe’s en restaurants. De plek bleef leeg en “aangekleed” uit eerbied voor deze persoon. Het was een indrukkend moment op de veemarkt. Deze handelaar heette Elbert Hooijberg, familie van de kapper Hooijberg uit de Peperstraat. Zijn graf is te vinden op de Oude Begraafplaats aan de Nieuwstraat in Purmerend.

 


De sluis in onderhoud

 

Zeer belangrijk was en is nog steeds de sluis in het Noord Hollands  kanaal. Ze is nodig om het hoogteverschil van ongeveer 85 cm  op te vangen. De sluis is bijna 200 jaar oud en de brug  heeft veel verandereringen ondergaan. Op de ansichtkaart staat de duiker staat klaar om de sluisgang te onderzoeken en ook de rommel die in de sluis terechtgekomen is, op te ruimen.

 

 

De Beemsterbrug met de Where

 

 

De Beemsterbrug, eeuwenlang de belangrijkste toegangspoort voor de Beemster geweest. Eerst als poort  om de stad te beschermen en later gewoon als ophaalbrug voor de scheepvaart. Grote voorraden goederen en hout werden via schepen aangevoerd. Het lijken wel zakken met augurken voor de handel.

De Weerwal en haar krant

 

 

 

De krant van Purmerend werd in het pand aan de Weerwal gedrukt.  Tijdens een bezichtiging van het huis, bleek dat er nog steeds op de zolder zichtbare onderdelen voor het drukken van de krant te vinden zijn. Wat bijzonder is dat je op de website van het Waterlandarchief alles kan vinden van de Schuitemaker Courant.

 

 

Melkfabriek “Hollandia”

 

 

De grootste werkgever bevond zich aan de Jaagweg. Een enorme melkfabriek die in Noord Holland bij vele boeren de melk weg haalde. Voor mij was de fabriek bijzonder. Zoals alles werd het het overtollige produkt geloost op het kanaal. Dat leverde altijd grote visvangsten op. Het lokte allerlei vissoorten naar de uitstromende melkresten.

Westerstraat

 

Een bijzonder plaatje van de Westerstraat, nog niet zo lang daarvoor werd deze gracht gedempte. Dat gebeurde rond 1880, de doodlopende en stinkende gracht werd volgestort met zand. Een brede straat met nog ver boven de huizen pronkende Iepenbomen, het laatste vocht van de gracht nemen deze bomen tot zich. Rond 1910 hebben de bomen er gestaan.

De stadstuin van Purmerend

 

 

De st. Liduina stichting was net gebouwd buiten de stad, de Julianastraat was in aanbouw en ook bevond zich een kwekerij van bloemen en planten, daar waar nu het Nassauplantsoen is. Je kijkt tegen de noordkant van de Julianastraat en het huidige Nassauplantsoen.

 

 

 

 

 

 

Wist u dat Purmerend zo’n station heeft gehad?
Helaas staat deze er niet meer. Even verderop staat het station van Kwadijk, het ontwerp lijkt op dit station.
stationstraat (8)

Weet u zelf iets van Purmerend of heeft u foto’s?

Mail dan naar stadpurmerend@upcmail.nl