Emmakade

emmakadeNa 1900 werd de eerste woningbouw buiten de stadsgracht gebouwd. Op de Heerengracht werden de eerste huizen gebouwd en daarna was de beurt aan de Emmakade. Op de kaart van Frederik de Wit is deze kade nog niet aanwezig en waarschijnlijk zijn op de kaart volkstuinen te zien. Rechts is de begraafplaats te zien.

emmakade en liduinastichting (9)Het meest in het oog springende gebouw is de sint Liduinastichting. Toen het ziekenhuis verhuisde naar de Gors, is het complex grotendeels gesloopt. Het oorspronkelijke gebouw werd weer in ere hersteld. Jan Stuyt kan weer trots zijn op zijn bouwwerk.

emmakade en liduinastichting (6)De Emmakade van de andere kant gezien richting de Heerengracht. De Nieuwe brug op de achtergrond vormde de verbinding met de Binnenstad. Het nieuwe postkantoor op de hoek zorgde ervoor dat de brug voortaan de Postbrug genoemd werd. Al wordt het postkantoor al jaren niet meer gebruikt, de naam van de brug is er nog steeds.

emmakade en liduinastichting (55)Het gebouw gezien van de achterkant. Je kon vroeger om het ziekenhuis rijden van de Herengracht naar de Julianastraat. Ook zie je een glimp van de Oude Begraafplaats.