Purmerbuurt

Purmerbuurt is een kruispuntdorp in de polder Purmer. Ze is ontstaan toen het Purmermeer drooggemaakt werd door Jan Adriaanszoon Leeghwater in 1622. 10 jaar later dan de Beemster. In 1618 is men begonnen met het droogmalen van het gebied. Volgens Jan Wagenaar is het karwei gestopt vanwege de heftigheid van de binnenlandse onlusten, inzake de godsdiensttwisten. Ook de 80 jarige oorlog zal ermee te maken hebben gehad.  In 1620 werd het malen hervat en in 1622 viel de 26,8 km² grote polder droog. 

 

De kerkelijke gemeenschap bestaat sinds 1860 en toen betrof haar ambtsgebied de gehele Purmerpolder. Door de bebouwing in de Purmerpolder is haar ambtsgebied in 1980 verkleind tot de as van de Westerweg en valt burgerlijk onder de gemeente Purmerend, maar haar ambtsgebied omvat ook delen van de gemeente Waterland (Ilpendam en Monnickendam) en de gemeente Edam (Volendam).
Op 26 november 1865 werd de Purmerkerk in gebruik genomen.

Vanaf de inpoldering was de Purmer een land- en veeteeltgebied, maar een groot deel van het gebied is heden ten dage sterk verstedelijkt. Vooral dankzij het naburige Purmerend, dat zijn naam aan de Purmer dankt (Het ‘End’ van de Purmer), de stad heeft twee woonwijken in de Purmer gebouwd, Purmer-Noord en Purmer-Zuid en industrieterrein De Baanstee. De Purmerbuurt zit er tussen ingeklemd. 

Het dorp ligt aan het kruispunt van de Westerweg en Purmerenderweg. De bewoners worden tot het buitengebied van de gemeente gerekend.

Het dorp heeft een eigen (hervormde) kerk, de Purmerkerk.

Er staan twee herdenkingsmonumenten in Purmerbuurt. Het eerste is voor Jan Adriaanszoon Leeghwater en het tweede, dat bij de kerk staat, is voor vier Waterlandse oorlogsslachtoffers.De Purmer is een polder die gedeeltelijk van de gemeente Purmerend is. Een mooie reclame is H Breebaart aan de Purmerbuurt.

Een mooi verslag van de kerk kunt u vinden op http://www.oud-edam.nl/media/files/kerken-in-de-regio/Kerkgeschiedenis_in_de_regio_Zeevang_De_Purmer.pdf

De Purmerkerk werd in 1959 door een ramp getroffen. Een felle brand verwoestte in korte tijd het gehele gebouw.Kort daarvoor was de kerk nog grondig gerestaureerd. Mede door een harde wind ging het kerkgebouw snel in vlammen op.
Op 23 maart 1961 kon deze kerk in gebruik worden genomen.