Ansichtekaarten van Purmerend

Van oudsher heeft de mens verzamelt. Het maakt niet uit wat er verzameld wordt. Vaak worden er artikelen meegenomen uit het buitenland, andere culturen en gewoonte maakt de mens nieuwsgierig.

Wikipedia  heeft een theorie over verzamelen;

Als verzamelobject kan eigenlijk ieder soort object dienen waar verschillende varianten van bestaan. Meestal heeft de verzamelaar een sterke gevoelswaarde bij de objecten. Een verzameling wordt ook een collectie genoemd.

Er bestaan privé- en openbare verzamelingen. Privéverzameling wordt het meest als tijdverdrijf of om speculatieve redenen gedaan, terwijl openbare verzamelingen (bibliotheken en musea) cultuurbehoud en onderzoek ten doel hebben.

Verzamelaars ontmoeten elkaar op gespecialiseerde (ruil)beurzen en veilingen, maar zoeken ook op rommelmarkten en garageverkopen. Ruilen en kopen gebeurt nu veel op het internet. Er bestaan tijdschriften die zich met één enkel verzamelgebied bezighouden.

De waarde van verzamelde objecten varieert sterk. Zeldzame exemplaren van felbegeerde items kunnen veel geld opbrengen. Een beschadiging aan een object kan tot sterke waardevermindering leiden. Ook aanwezigheid van de originele verpakking, signatuur en certificaat van herkomst speelt een rol bij de prijsbepaling.

Populaire verzamelitems zijn grammofoonplaten, Starwarsartikelen, antiek speelgoed en nog veel meer.

Vroeger was het verzamelen van postzegels, suikerzakjes, lucifermerken en sigarenbandjes zeer populaire verzamelobjecten. De commercie sprong daar altijd goed op in. Vandaag de dag wordt deze objecten nog steeds verzameld, zij het in mindere mate. De verzamelaars zijn dan ook vaak wat oudere mensen. Onder de jonge mensen worden vaak moderne verzamelobjecten verzameld. Vooral computerspelletjes, plaatjes van verschillende orde zijn soms rages.  Het komt op en is ook vaak weer snel weg.

Het verzamelen van ansichtkaarten/postcards is een aparte hobby waar je alle kanten mee op kan. Het aanzicht van gebouwen, straten, personen en objecten zijn de meest logische verklaring. Zo zijn er veel verzamelaars die thema’s verzamelen zoals oude beroepen, auto’s, winkels, bijzondere kaarten als fantasie, leporello’s, daarnaast is klederdracht oftewel streekdracht is zeer populair. Maar ook de geboorteplaats van verzamelaars zijn zeer gewild. Eind 19e eeuw begon dit fenomeen, ze gaf de geschiedenis van wat dan ook, inzichtelijk. Dat maakt het verzamelen van ansichtkaarten aanstekelijk en interessant.

Als geboren Purmerender verzamelaar is het dus logisch dat het verzamelen van ansichtkaarten van Purmerend bij mij op nummer 1 staat. Er is mij wel eens gevraagd hoeveel ansichtkaarten er zijn van Purmerend. Ik heb geen idee. Het zou mooi zijn als daar een registratie van is gemaakt. Maar hoe doe je dat en wat registreer je dan? Er zijn veel kaarten met dezelfde afbeelding door andere uitgevers uitgebracht. Dat zijn dan kopieën, of toch niet? Ze zijn in dezelfde tijd uitgebracht door winkels. Echte kopieën zijn het als je nu afbeeldingen kopieert van 100 jaar geleden. Dus ansichtkaarten met dezelfde afbeeldingen tellen wel mee.

De straat waar ik gewoont heb.

Wanneer begon men ansichtkaarten uit te brengen in Nederland? De eerste ’topografische’ prentbriefkaarten in Nederland werden uitgegeven ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling 1883 in Amsterdam.  Eerder waren er al wat fantasiekaarten verstuurd.  Maar vanaf het uitbrengen van de 1e postzegel die op 27 december 1851, verscheen in Nederland al snel de briefkaart. Een goede ontdekking want de handel en het bestellen van producten was heel makkelijk en snel voor die tijd. In Nederland verscheen de eerste briefkaart op 1 januari 1871. Veel zaken moesten eerst door de 2e kamer goedgekeurd worden. Post NL kan er tegenwoordig wat van met de steeds weer veranderende prijzen voor het versturen van post. Eind 19e eeuw kon men er ook wat van. Steeds weer andere porto, dan weer nieuwe regels van de regering en ook de creativiteit van de P.T.T. van vroeger, bracht heel veel verschillende soorten post op de markt. Wel leuk om te verzamelen. Dat gebeurde ook met ansichtkaarten. De ondernemer en fotograaf maakten veel werk en een nieuwe markt was ontstaan. Vooral de topografische en thematische  kaarten werden zeer populair.

De kroning van Koningin Wilhelmina in 1898

Terug op de vraag hoeveel ansichtkaarten van Purmerend er nu zijn. Geen idee. Waarschijnlijk rond de 2500 stuks.