Archive for Geen categorie

25 Mei was zeer goed bezocht door ruim 80 belangstellenden. De Oude Begraafplaats was, in het kader van de het landelijke initiatief Het Weekend van de Begraafplaats, op zaterdag 25 mei geopend.

Aan het eind van de Nieuwstraat in Purmerend is de Oude Begraafplaats gelegen. Er wordt op deze plek sinds 1664 begraven. Veel Purmerenders die Purmerend gemaakt hebben zoals het nu is hebben daar hun laatste rustplaats gevonden. Er wordt sinds 1960 niet meer begraven. Een groep van 11 vrijwilligers trekt zich sinds 2001 het lot aan van deze dodenakker en doen er alles aan om deze plek zolang mogelijk voor de toekomst te bewaren. Zij krijgen hierbij de steun van de Gemeente Purmerend.

De Oude Begraafplaats is op zaterdag 25 mei geopend van 10:00 tot 16:00. Op deze dag is er een kleine expositie van foto’s en ander materiaal over de begraafplaats en zijn historie. Er wordt een gratis rondleiding gegeven van 11:00 tot 12:00 en er zijn vrijwilligers aanwezig die U kunnen vertellen over hun restauratie en schilderwerk. Over veel van de graven is een verhaal te vertellen en dat doen de vrijwilligers dan ook graag.

U kunt ons natuurlijk ook steunen blijven als donateur. Donatie a.u.b. overmaken op rekening nummer: NL87 INGB 0008 0044 46 t.n.v. Stichting Behoud en herstel Oude Begraafplaats Purmerend, Standaardmolen 34 1444 GT Purmerend.

4 mei Dodenherdenking in Purmerend

Vijf jaar ellende en onderdrukking in Nederland, er is al veel over geschreven. Toch komen er steeds weer nieuwe feiten boven tafel, ook in Purmerend. Een tante van mij kwam te overlijden en bij het opruimen van haar kamer kwamen er spullen tevoorschijn die ik niet kon. Ze had een vaste gewoonte in haar toch wel turbulente leven. Haar hele leven is zij huishoudster geweest van dominee Wieringa. Deze dominee had zijn werk in de oorlogstijd in Purmerend. De geboren Groninger heb ik persoonlijk niet gekend maar als zij op vakantie gingen, vooral in de Oostbloklanden, kwam er altijd een ansichtkaart in de bus. Ze woonden heel lang in Amsterdam en op het eind van leven kwam ze in de Poelmanflat te wonen. Tijdens mijn werkzaamheden in de binnenstad zag ik iemand achter een rollator lopen. Samen met nog iemand, ik twijfelde maar zag bekendheid aan mijn tante. De stoute schoenen aangetrokken en haar aangekeken en gevraagd of zij Maartje Kramer was. Zonder iets te zeggen keek zij mij aan en begon te glimlachen. “Jantje” zei ze. Toen wist ik het zeker en vrij snel heb ik een afspraak gemaakt met haar (ze was 90 jaar oud) om wat over haar leven te horen.  Tijdens een van de avonden kwam ik dingen aan de weet die van mijn vader nooit gehoord heb. Persoonlijk kende ik dominee Wieringa niet en uit de verhalen en spullen blijkt dat deze man in de oorlog zijn steentje bijgedragen heeft. Wat er zich allemaal afgespeeld heeft weet ik niet. Wel hebben ze allebei een oorkonde gekregen omdat ze deelgenomen hadden in het verzet in Purmerend.

De dominee heeft alle gesneuvelde verzetsstrijders van Purmerend officieel herbegraven op de Nieuwe Begraafplaats. 

Het is mooi dat er veel inwoners van de stad hun ervaringen willen delen en in verhalen voor iedereen te lezen is. Het is goed om aandacht te geven aan de Dodenherdenking. Verzamelt u zich op de Kaasmarkt en loop mee in de Stille Tocht naar het monument aan de Jaagweg. Op deze plek werden
A.J.J. Breetveld uit Tiel, J.P. Schipper uit Amsterdam en K. de Graaf uit Den Haag op 15 december 1944 doodgeschoten.

18:50 Vertrek van de Stille Tocht vanaf de Kaasmarkt
19:25 Aankomst bij het verzetsmonument aan Jaagweg. Leggen van bloemen/kransen. De stoet keert terug via dezelfde route naar de Kaasmarkt.
19:50 Aankomst op de Kaasmarkt. Leggen van bloemen/kransen bij verzetsplaquette.
19:59 Trompettist blaast ‘The Last Post’
20:00 Twee minuten stilte.
20:02 Samen zingen wij “Het Wilhelmus” 1e en 6e couplet [20:05 Toespraak burgemeester Don Bijl
20:10 Toespraak voorzitter 4-mei comité, de heer Dick Blokker
20:15 Aansluitend is er een gratis toegankelijke herdenkingsbijeenkomst in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt. u kunt alles hierover vinden op http://www.4en5meipurmerend.nl

Meer kunt u vinden bij de knop Verhalen

Purmerend

Steenwerpen

 

Traditie in Purmerend was vroeger het steenwerpen. Voor de ouderen van Purmerend was dit een gezellig vermaak. Ik kan mij herinneren dat er bij de Oude Sluis aan de kanaalkant dit spelletje fanatiek gespeeld werd. Hier speelde men ook vermoedelijk ergens bij de Plantsoenstraat.

 

Haring happen of een Bokking eten.

 

Een bekende haringkar stond bij de NuKahal tijdens de veemarkt. Naast boeren en handelaren trok de veemarkt heel veel bezoekers uit andere steden. De kraam trok veel visetende klanten. Nog niet zo lang geleden hield de veemarkt op in het Centrum, daarna ging de NuKahal ten prooi aan de slopershamer. Daarmee was ook de haringkraam aan zijn laatste dagen bezig.

 

Het zwembadbruggetje

 

In 1955 werd en mooi openluchtzwembad gebouwd in de Beemster. De reden waarom het zwembad daar gebouwd werd , is mij niet duidelijk. Purmerend begon uit te breiden en het zwembad lag niet echt centraal voor de stad. Wel voor de regio, niettemin was de plek voor Purmerend niet handig. In 1957 begon men noordelijk uit te breiden en lag het zwembad hemelsbreed een paar honderd meter verwijderd van de Overwhere. Men moest bijna vijf kilometer lopen om het zwembad te bereiken. In 1961 werd een verbinding aangelegd bij de afrit naar het Noorderpad. Een fiets/loopbrug werd een veel kortere verbinding naar het zwembad.

 

De Bom

 

In de 2e Werledoorlog sloegen 2 bommen in de grond met grote gevolgen voor de omgeving. 1 bom is teruggevonden, de ander is ergens naar de Where weggeslagen.

In 2006 Kwam de herinnering aan de oorlog weer terug. Een enorme operatie werd er georganiseerd om een bom te ontmantelen bij de voormalige spoorwegovergang aan de Purmerweg. In 1941 sloeg een bom een gat in de straat die ondanks dat deze niet ontplofte, heel veel schade veroorzaakte aan de directe omgeving. Vele waren getuige van de inslag en vertelde dat ook. Mijn familie woonde ook in de kleine huisje langs de Purmerweg naast Tadema de ijskastenfabriek.

Precies in de bocht ongeveer een meter in het wegdek lag de bom ongeveer 7 meter diep. Niet ontploft maar toch een hoop schade aan de huizen aan de Purmerweg.

Een uitgebreid verslag is elders op de website te vinden. Gebeurtenissen/ 2e wereldoorlog

 

De  Koemarkt

 

De veemarkt is niet meer op de Koemarkt, niettemin blijft ze voor veel mensen een dierbare herinnering. De veemarkt had vele tradities. Een van deze gebeurde als een handelaar in vee was overleden die handel dreef op de dinsdagochtend op de veemarkt. Aan de stangen van de veemarkt hingen bordjes met de naam van de veehandelaren. Nu hangen ze er nog alleen met de namen van de cafe’s en restaurants. De plek bleef leeg en “aangekleed” uit eerbied voor deze persoon. Het was een indrukkend moment op de veemarkt. Deze handelaar heette Elbert Hooijberg, familie van de kapper Hooijberg uit de Peperstraat. Zijn graf is te vinden op de Oude Begraafplaats aan de Nieuwstraat in Purmerend.

 


De sluis in onderhoud

 

Zeer belangrijk was en is nog steeds de sluis in het Noord Hollands  kanaal. Ze is nodig om het hoogteverschil van ongeveer 85 cm  op te vangen. De sluis is bijna 200 jaar oud en de brug  heeft veel verandereringen ondergaan. Op de ansichtkaart staat de duiker staat klaar om de sluisgang te onderzoeken en ook de rommel die in de sluis terechtgekomen is, op te ruimen.

 

 

De Beemsterbrug met de Where

 

 

De Beemsterbrug, eeuwenlang de belangrijkste toegangspoort voor de Beemster geweest. Eerst als poort  om de stad te beschermen en later gewoon als ophaalbrug voor de scheepvaart. Grote voorraden goederen en hout werden via schepen aangevoerd. Het lijken wel zakken met augurken voor de handel.

De Weerwal en haar krant

 

 

 

De krant van Purmerend werd in het pand aan de Weerwal gedrukt.  Tijdens een bezichtiging van het huis, bleek dat er nog steeds op de zolder zichtbare onderdelen voor het drukken van de krant te vinden zijn. Wat bijzonder is dat je op de website van het Waterlandarchief alles kan vinden van de Schuitemaker Courant.

 

 

Melkfabriek “Hollandia”

 

 

De grootste werkgever bevond zich aan de Jaagweg. Een enorme melkfabriek die in Noord Holland bij vele boeren de melk weg haalde. Voor mij was de fabriek bijzonder. Zoals alles werd het het overtollige produkt geloost op het kanaal. Dat leverde altijd grote visvangsten op. Het lokte allerlei vissoorten naar de uitstromende melkresten.

Westerstraat

 

Een bijzonder plaatje van de Westerstraat, nog niet zo lang daarvoor werd deze gracht gedempte. Dat gebeurde rond 1880, de doodlopende en stinkende gracht werd volgestort met zand. Een brede straat met nog ver boven de huizen pronkende Iepenbomen, het laatste vocht van de gracht nemen deze bomen tot zich. Rond 1910 hebben de bomen er gestaan.

De stadstuin van Purmerend

 

 

De st. Liduina stichting was net gebouwd buiten de stad, de Julianastraat was in aanbouw en ook bevond zich een kwekerij van bloemen en planten, daar waar nu het Nassauplantsoen is. Je kijkt tegen de noordkant van de Julianastraat en het huidige Nassauplantsoen.

 

 

 

 

 

 

Wist u dat Purmerend zo’n station heeft gehad?
Helaas staat deze er niet meer. Even verderop staat het station van Kwadijk, het ontwerp lijkt op dit station.
stationstraat (8)

Weet u zelf iets van Purmerend of heeft u foto’s?

Mail dan naar stadpurmerend@upcmail.nl